Tehniskās prasības materiālu iesniegšanai

 

Nesēji. Faili tiek pieņemti uz jebkādiem elektroniskiem nesējiem, tie var būt arhivēti un atsūtīti pa elektronisko pastu vai izvietoti internetā failu glabātavā.

 

Teksts. Tiek pieņemts Word formātā. Ieteicams izvairīties no failu pārāk liela skaita, pretējā gadījumā obligāti skaidri jānorāda  failu izvietojuma secība. Ja grāmatai ir sarežģīta struktūra,  obligāti jābūt izveidotam darba satura rādītājam. Nav pieļaujama citu stilu izmantošana, izņemot Normal!

 

Ilustrācijas. Iesniegt atsevišķos failos. Diagrammām, zīmējumiem un fotogrāfijām jābūt augstas kvalitātes (CMYK), *.TIFF, *.JPG, *.BMP formātā ar ne mazāku kā 300 dpi izšķirtspēju. Tāpat iespējami *.CDR, *.PSD formāti. Nav pieļaujama zīmējumu formātu savietojamība, piem., *.TIFF ar MS Word iebūvētas redaktora zīmējumiem.

 

Formulas. Ievadot formulas, fontiem, zīmēm un noformēšanas veidam visā tekstā ir jābūt vienveidīgam. Formulu ievadīšanu veic, izmantojot formulu redaktoru MS Equation vai MathType. Tekstā formulas ar numerāciju tiek izvietotas šādi: pašas formulas kreisajā pusē, bet numurs – labajā pusē. Formulas nedrīkst būt ievietotas bilžu veidā.

 

Rediģēšanas un koriģēšanas posmā mēs sazināsimies ar Jums pa e-pastu vai telefoniski. Oriģinālā maketa izstrādāšana, ārējais noformējums un maketēšana tiek izpildīta  izdevniecības programmās un autoram tiek  izsūtīta  PDF formātā. To atvēršanai un nolasīšanai  Jums būs nepieciešama speciālā programma Acrobat Reader.

 

Svarīgi!!! Maketa sagatavošanas posmā NAV PIEĻAUJAMAS nekādas teksta izmaiņas, kas var radīt maketēšanas traucējumus. Apstrādei tiek pieņemti rokraksti, kuros vairs netiks veiktas teksta  "radošās" izmaiņas, piemēram: teksta daļu pārvietošana, nelīdzvērtīga teksta aizstāšana, pilnīga vai daļēja teksta dzēšana.
 

«Высокий профессионализм – это обращенное в профессию творчество».
Л. Гинзбург

 

+ 7 (371) 27 02 87 27 
info@iva-group.eu

 

Ph.: + 7 (371) 27 02 87 27 

E-mail: info@iva-group.eu
Copyright © 2015 IVA Creative Group. All Rights Reserved.