Labdien!


Jūs atrodaties izdevniecības un poligrāfijas firmas IVA Creative Group saitā.


Mēs nodarbojamies ar grāmatu izdošanu organizācijām un privātpersonām, kas to finansē no saviem līdzekļiem. Piedāvājam arī poligrāfiskā dizaina pakalpojumus.


Mēs piedāvājam redakcijas un izdevniecības pakalpojumus, sagatavojot:

 

  • zinātniskos žurnālus un rakstus,
  • zinātnisko konferenču krājumus,
  • mācību literatūru,
  • monogrāfijas,
  • promocijas darbu autoreferātus,
  • diplomdarbus,
  • sabiedrisko organizāciju periodiskos izdevumus,
  • dzejas krājumus,
  • daiļliteratūru,
  • reklāmu bukletus.

Pēc paveiktā darba Jūsu rokraksta teksts pārvērtīsies pilnvērtīgā grāmatā,  kur visi ārējā un iekšējā noformējuma elementi loģiski atbildīs darba saturam.

 

Mūsu firmas darbiniekiem ir daudzgadēja darba pieredze ar mācību un zinātnisko literatūru.

 

Svarīgi! Mūsu firma nenodarbojas ar izplatīšanu un grāmatu recenzēšanu.

              Visas tiesības uz izdotajām grāmatām pieder autoriem!

 

«Высокий профессионализм – это обращенное в профессию творчество».
Л. Гинзбург

 

+ 7 (371) 27 02 87 27 
info@iva-group.eu

 

Ph.: + 7 (371) 27 02 87 27 

E-mail: info@iva-group.eu
Copyright © 2015 IVA Creative Group. All Rights Reserved.