Elektronisko mācību grāmatu izgatavošana tālmācības programmām


Interaktīvitāte ir svarīgs faktors, lai apmācības process būtu patīkams un paaugstinātu sekmības līmeni. 

 
Šim nolūkam var kalpot multimēdiju mācību kursi, kas savieno sevī tradicionālos metodiskos teksta materiālus, video- un audiolekcijas, animāciju, interaktīvus testus un pārbaudes uzdevumus, ņemot vērā, ka jebkāda veida apmācības kļūst bezjēdzīgas bez iegūto zināšanu praktiskā pielietojuma.


Lai palīdzētu lietotājiem labāk apgūt un iegaumēt nozīmīgu informāciju, nepieciešams pastiprināt  tekstu ar atbilstošo vizuālo noformējumu.


Atkarībā no izvirzītā uzdevuma, tiek izmantoti dažādi vizualizēšanas varianti:
 

 • Grafika – attēli, fotogrāfijas, shēmas, diagrammas
  Parasti tiek izmantoti tekstu fragmenta paskaidrošanai vai spilgta tēla radīšanai, kas nodrošina labāku materiāla sapratni un iegaumēšanu.
   
 • Animācija
  Var tikt izmantota jebkādu procesu demonstrācijai, lai radītu lietotājam "kustības izjūtu" un maksimāli iesaistītu viņu zināšanu gūšanas procesā.
   
 • Videosižeti
  Bieži tiek izmantoti kādu darbību, pareizu vai nepareizu uzvedības piemēru demonstrācijai. Ļauj parādīt "dzīvas" cilvēku emocijas dažādās situācijās.

«Высокий профессионализм – это обращенное в профессию творчество».
Л. Гинзбург

 

+ 7 (371) 27 02 87 27 
info@iva-group.eu

 

Ph.: + 7 (371) 27 02 87 27 

E-mail: info@iva-group.eu
Copyright © 2015 IVA Creative Group. All Rights Reserved.