Darbu piemēri
Šajā nodaļā parādīti daži darbu piemēri, ko izpildīja mūsu darbinieki.

Projekts "Baltic Tangent".
48 lpp. Izdevuma formāts А4
Izstrādāts vāka dizains, izpildītas tekstu rediģēšana un maketēšana.
 
Projekts "Integrating Logistics Centre Networks in the Baltic Sea Region" 
32 lpp. Izdevuma formāts А5
Izstrādāts vāka dizains, izpildītas tekstu rediģēšana un maketēšana.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promocijas darba kopsavilkums
122 lpp.  Izdevuma formāts А5
Izstrādāts vāka dizains, koriģēta autora maketēšana.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Высокий профессионализм – это обращенное в профессию творчество».
Л. Гинзбург

 

+ 7 (371) 27 02 87 27 
info@iva-group.eu

 

Ph.: + 7 (371) 27 02 87 27 

E-mail: info@iva-group.eu
Copyright © 2015 IVA Creative Group. All Rights Reserved.