Darbu piemēri

Šajā nodaļā parādīti daži darbu piemēri, ko izpildīja mūsu darbinieki.
 
Sabiedriskas organizācijas informatīvi-tiesisks izdevums "Вестник"
32 lpp. Izdevuma formāts А4
Izstrādāts vāka dizains, izpildīta maketēšana.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zinātniski praktiskas konferences ielūgumu dizaina izstrādāšana 
 


«Высокий профессионализм – это обращенное в профессию творчество».
Л. Гинзбург

 

+ 7 (371) 27 02 87 27 
info@iva-group.eu

 

Ph.: + 7 (371) 27 02 87 27 

E-mail: info@iva-group.eu
Copyright © 2015 IVA Creative Group. All Rights Reserved.