Darbu piemēri
Šajā nodaļā parādīti daži darbu piemēri, ko izpildīja mūsu darbinieki.
 
Lieliskā Golfa Četrinieka izglābšana.  Sērija “Sporta pasaka”
35 lpp. Izdevuma formāts А4
Izpildīta maketēšana.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Копытова Е. "Откровенный разговор". Сборник стихов
96 lpp. Izdevuma formāts А5
Izstrādāts vāka dizains, izpildīta maketēšana. Autora zīmējumi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Первому выпуску ФАВТ РКИИГА – 40
Составители: В. Маломин, Е. Копытов, А. Пинигин. 
222 lpp. Izdevuma formāts А4
Izstrādāts vāka dizains, izpildītas tekstu rediģēšana, maketēšana un fotogrāfiju apstrāde
 
 
«Высокий профессионализм – это обращенное в профессию творчество».
Л. Гинзбург

 

+ 7 (371) 27 02 87 27 
info@iva-group.eu

 

Ph.: + 7 (371) 27 02 87 27 

E-mail: info@iva-group.eu
Copyright © 2015 IVA Creative Group. All Rights Reserved.