Šajā nodaļā parādīti daži darbu piemēri, ko izpildīja mūsu darbinieki.

Starptautiskas konferences "RELIABILITY and STATISTICS in TRANSPORTATION and COMMUNICATION" tēzes un raksti (2007-2013)
Izdevuma formāts А4
Izstrādāts vāka dizains, izpildītas tekstu rediģēšana un maketēšana.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zinātniski praktiskas konferences „LATGALES REĢIONA ATTĪSTĪBA EIROPAS INTEGRĀCIJAS TELPĀ” materiāli  
44 lpp. Izdevuma formāts А5
Izstrādāts vāka dizains, izpildītas tekstu rediģēšana un maketēšana.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zinātniski praktiskas un mācību metodiskas konferences “Zinātne un tehnoloģija – solis nākotnē” materiāli (2007-2013)
Izdevuma formāts А4
Izstrādāts programmas dizains, izpildītas rediģēšana un maketēšana.
  
 
 

 

Darbu piemēri


«Высокий профессионализм – это обращенное в профессию творчество».
Л. Гинзбург

 

+ 7 (371) 27 02 87 27 
info@iva-group.eu

 

Ph.: + 7 (371) 27 02 87 27 

E-mail: info@iva-group.eu
Copyright © 2015 IVA Creative Group. All Rights Reserved.